Mπορειτε να μας βρειτε στο
&   


τοποθεσια

Πλ. Ευτερπης 3
Μαρουσι, 151 24


Ωραριο καταστηματος

δευτ - κυρ
08:00 - 24:00

© 2021 Μέλι και Καρύδι
Designed by Technature
Όροι και Προϋποθέσεις
Πολιτική Απορρήτου
Meli kai Karidi Logo

οροι και
προϋποθεσειςοροι και προϋποθεσεις


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η εταιρία με την επωνυμία «TechNature IKE», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Παναθηναίων 9 (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρία») δικαιούχος της διαδικτυακής ιστοσελίδας με domain name «www.melikaridi.gr» και τις τυχόν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablet που θα κατασκευαστούν, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης του www.melikaridi.gr παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του www.melikaridi.gr μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας , παρακαλείται ο εκάστοτε χρήστης να μην προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας μας, αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Οι παρατηρήσεις που τυχόν υποβληθούν, καταγράφονται και αναλύονται από την Εταιρία για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, σε καμία περίπτωση όμως δεν δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η Εταιρία δεν συλλέγει σε γνώση της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

Η Εταιρία διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωμα της να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από την ιστοσελίδα της, οποτεδήποτε αυτή κρίνει αυτό σκόπιμα, χωρίς να υποχρεούται να στέλνει ατομική ειδοποίηση σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας της, οι δε χρήστες, μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν μεταβολές, μέσα ανακοινώσεις που γίνονται στην ιστοσελίδα. Οι συμβάσεις μέσω της ιστοσελίδας μας καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Κάθε χρήστης (Ιδιώτης ή Επιχείρηση) διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με συγκεκριμένο αίτημα του προς την ιστοσελίδα και να ζητήσει τυχόν διόρθωση ή διαγραφή μερικών από τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς να ζητήσει ακόμα και την πλήρη διαγραφή όλων των στοιχείων του από την ιστοσελίδα, με τη διαδικασία που αναλύεται διεξοδικά στο Κεφάλαιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα καταβάλλει όλες τις προσπάθειες κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της να μην έχουν προβλήματα στην παροχή τους. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και δημιουργηθούν προβλήματα στη συνεχή ροή της ιστοσελίδας (Hackers) . Βεβαίως η Ιστοσελίδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου όσο το δυνατόν νωρίτερα , να αποκατασταθεί η φυσιολογική κατάσταση ροής της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα μπορεί, αλλά δεν αποτελεί υποχρέωση της, να ελέγχει και να παρακολουθεί το Περιεχόμενο έκαστου Χρήστη, προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι είναι σύννομο με τους «Όρους Χρήσης-Κανονισμός Ιστοσελίδας.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οποιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται σε αυτή από τους χρήστες, όπως επίσης και για την επικοινωνία κάποιου χρήστη με έτερο χρήστη της ιστοσελίδας. Περαιτέρω η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής /επαγγελματικής συναλλαγής μεταξύ των χρηστών της Ιστοσελίδας.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑ

Όλος ο σχεδιασμός της Ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της Technature IKE. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ήτοι ενδεικτικώς αναφέρονται: των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay – out), προστατεύονται με βάση το Ελληνικό, Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο, που ορίζει τις διατάξεις για την Πνευματική Ιδιοκτησία.

Συνέπεια των ανωτέρω, τονίζεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναδιανομή, κτλ του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα. Τυχόν αναπαραγωγή μπορεί να επιτραπεί μόνο κατόπιν ρητής προηγούμενης γραπτής άδειας από την Ιστοσελίδα μας, ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπενθυμίζουμε ρητά ότι τυχόν αντιγραφή/αναδιανομή κτλ, μπορεί κάλλιστα να προσβάλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας, και διατηρούμε ακέραιο το δικαίωμά μας να διεκδικήσουμε κάθε θετική και αποθετική ζημία έχει προκληθεί σε εμάς, σύμφωνα με το νόμο.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την Προστασία του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις οποίες σεβόμαστε και τηρούμε. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο και των παρόντων όρων χρήσης.

Η Ιστοσελίδα μας συλλέγει αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι οι χρήστες καταχωρούν αυτοβούλως και που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών που αυτοί επιθυμούν και καθώς συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας (Άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με τη δική σας σύμφωνη γνώμη και μόνο, και αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σκοπών λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα μας δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων/προσωπικών δεδομένων και της ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Ειδικότερα, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, όπως λ.χ. διαβάθμιση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια των χώρων που τηρείται φυσικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, καταστροφή όλων των εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, ώστε να μην είναι δυνατή η άντληση οποιασδήποτε πληροφορίας, ενώ το δίκτυο προστατεύεται από Firewall και NAT, κρυπτογράφηση των δεδομένων,ενώ υπάρχει επίσης ελεγχόμενη πρόσβαση του κάθε χρήστη με διαφορετικό Username – Password και SSL/TLS certificate .

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 13 έως 20 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Κάθε χρήστης μπορεί επιπλέον να ζητήσει τη φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα που σας δίνει ο Κανονισμός 2016/679 GDPR) των προσωπικών του δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων σας µπορείτε να απευθύνεστε στoν υπεύθυνο επεξεργασίας, που ορίζεται κατωτέρω.

Κάθε χρήστης έχει επίσης δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή με αποστολή mail στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο Παπουτσέλλης Βασίλης τηλέφωνο επικοινωνίας 6932345092 και email επικοινωνίας melikaridi2020@gmail.com

Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε ορίσει τον Παπουτσέλλη Βασίλη, τηλέφωνο επικοινωνίας 6932345092 και email melikaridi2020@gmail.com

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του καταστήματός μας, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας μας, οι καταναλωτές μπορούν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, να απευθύνονται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι εν προκειμένω ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα 11471, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, Δικτυακός τόπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr, Τηλέφωνο 2106460862

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρίας.